Список скорочень. Яковенко Наталя. Паралельний світ.


Попередня     Головна     Наступна
Список скорочень


АВАК — Акты, издаваемые Виленской археографичсской комиссией для разбора и издания древних актов. — Вильно, 1865-1912

Архив ЮЗР — Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов. — Киев, 1859-1914

Баранович Ол. Залюднения — Баранович Ол. Залюднення України перед Хмельниччиною. Ч. 1: Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. — Київ, 1930

Записки НТШ — «Записки Наукового Товариства імені Шевченка»

ЛБ НАНУ- Львівська бібліотека Національної Академії наук України ім. В. Стефаника

НБУ — Національна бібліотека України ім. Г. Вернадського

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

РИБ — Русская Историчсская Библиотска

ТЗС — «Труды по знаковым системам»

УАЩ — «Український археографічний щорічник»

УІЖ — «Український історичний журнал»

УГО — «Український гуманітарний огляд»

ЦДІАУК — Центральний державний історичний архів України у м. Києві

ЦДІАУЛ — Центральний державний історичний архів України у м. Львові

AGAD — Archiwum Główne Akta Dawnych w Warszawie

AKS — Archiwum Książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / Przygotowali Z.L. Radzimiński, P. Skobiclski, B. Gorczak. — Lwów, 1887-1910.

AR — Archiwum Radziwiłłów (AGAD)

AZ — Archiwum Zamojskich (AGAD)

BCz — Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

BJ — Biblioteka Jagicłłońska (Kraków)

BN — Biblioteka Narodowa (Warszawa)

HLEUL — Harvard Library of Early Ukrainian Literature

HUS — «Harvard Ukrainian Studies»

MHA — «Miscellanea Historico-Archivistica»

OiRP — «Odrodzenie i Reformacja w Polsce»

PSB — Polski Słownik Biograficzny

Volumina legum — Volumina legum Rcgni Poloniae et Magni ducatus Lithuaniae ab anno 1347 ad annum 1780 / Ed. J. Ohryzko. — Petersburg, 1859

WAP w Krakowie — Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie

Źródła dziejowe — Źródła dziejowe / Opisane przez Aleksandra Jabłonowskiego. — Warszawa, 1877-1897

Попередня     Головна     Наступна
Используются технологии uCoz